Senyalització vertical de circulació, per a la seguretat vial, elaborada en xapa galvanitzada en colors, mesures i format segons les indicades en el ctàleg oficial de senyals de circulació del Ministeri de Foment segons norma 8.1-IC senyalització vertical de l'Instrucció de Carreteres.

Es realitza sobre xapa d'acer laminada en fred i desgreixada, amb pictogrames embotits mitjançant premses, amb tractament anticorrosiu i pintures per a intempèrie assecades a 200ºC.

L'acabat pot ser normal o reflector. La reflectància de nivell I, II o III s'aconsegueix mitjançant l'adherència de làmina reflexiva en màquines termoneumátiques de buit

Realitzem un tipus de senyalització vial vertical econòmica destinada a ajuntaments, polígons industrials, recintes d'empresa,etc.

Elaborades amb disseny propi, en dimensions lleugerament inferiors a la senyalització MOPT però amb acabat excepcional. Ofereix una gran rigidesa gràcies al seu modelat perimetral, pintada en polièster en pols i amb trepants encastat per dissimular el cargol.

Per a la senyalització vial, tant econòmica com MOPT, elaborem el senyal complementari o subcartell, en acabat normal o reflector, que com el seu nom indica complementa, habitualment mitjançant text, la informació gràfica.