Les següents marques de productes són MARQUES REGISTRADES propietat de Señalizaciones y Suministros (SYSSA):

Marca syssaplus®

Senyal òptic de seguretat fotoluminiscent, CATEGORIA A, compleix amb les normes UNE 23033-1, UNE 23034, UNE 23035-1 i UNE 23035-4.

Producte Certificat. (Ver)

Marca syssalux®

Senyal òptic de seguretat fotoluminiscent, CATEGORIA B, compleix amb les normes UNE 23033-1, UNE 23034, UNE 23035-1 i UNE 23035-4.

Producte Certificat. (Ver)

Marca syssa®

Senyal òptic de seguretat normal o fotoluminiscent, a la qual no són aplicables les normes UNE 23033-1 i UNE 23034. En qualitat fotoluminiscent compleix amb les normes UNE 23035-1 i UNE 23035-4.