Señalizaciones y Suministros (SYSSA) es va fundar l'any 1.981 i des de llavors es dedica exclusivament a la fabricació de senyalització òptica de seguretat, sistemes fotoluminiscents, elements d'abalisament, etiquetes adhesives i venta de senyalització.

Actualment disposa de quatre línies de producció, sobre una superfície aproximada de 1.000 m2, distribuïts entre oficines, disseny, fàbrica i magatzem.

Des de la seva formació, creada per un equip directiu i tècnic amb prestigi reconegut en el sector, va marcar una política d'empresa basada en la contínua evolució de l'entitat, pel que necessitava una renovació periòdica dels equips de producció i la modernització constant dels recursos informàtics, relatius a Hardware i Software, del departament de disseny.

Aquesta evolució contínua va permetre guanyar en capacitació i independència, i al poc temps de la seva fundació estava en disposició de realitzar, amb recursos propis, el procés productiu complet dels seus fabricats, des de l'adquisició de les matèries primeres fins a la distribució del producte. El procés de superació no s'ha detingut fins al present i avui podem oferir al nostre client el servei integral, des de l'inici del projecte on aportem la nostra experiència i determinem la necessitat del client segons les normes aplicables, passant per la fabricació i distribució del producte, fins a la seva instal•lació i posterior manteniment. Disposem dels equips i la tecnologia necessària per realitzar els mesuraments de luminància de l'acabat fotoluminiscent, certificant els valors i per tant el seu compliment amb les normes aplicables.

Els nostres fabricats es realitzen mitjançant la impressió per procés de serigrafia sobre qualsevol tipus de material, malgrat que l'elaboració habitual es realitza sobre planxa d'alumini i planxa de PVC (classificació NO COMBUSTIBLE), del qual normalment disposem d'un ampli estoc en els nostres magatzems. Els senyals es realitzen segons el Reial Decret 485/97, i les Normes de Seguretat UNE.

Gràcies a l'elaboració segons necessitats de magatzem, el nostre procés de fabricació ens permet disposar d'un estoc continu de Producte Acabat, oferint als nostres clients un servei de lliurament pràcticament immediat.

Posem a la seva disposició la nostra àmplia experiència en el sector i oferim la nostra col•laboració i assessorament, en el moment d'emprendre un projecte de senyalització de seguretat, en la certesa de poder solucionar els dubtes que puguin sorgir i minimitzar els problemes derivats de l'elecció de la senyalització més apropiada per a la seva empresa.