Señal para vado Señal para vado Señal para vado Señal para vado

Serveix per senyalitzar prohibit estacionar "GUAL", és la indicació que no s'ha de bloquejar la circulació de vehicles des de l'interior de l'immoble del que està instal·lada fins a la via pública, mitjançant la concessió de la llicència municipal.

Elaborada sobre planxa d'alumini anoditzat o d'acer inoxidable, impresa mitjançant procés de serigrafia.

Disposem d'un senyal estàndard de gual tot i que normalment es realitzen segons els formats personalitzats de cada municipi, incloent nom i escut del mateix. Sobre aquest senyal s’acostuma a reservar un espai per gravar el nombre d'identificació de la llicència municipal, que pot realitzar-se pel mateix procés de serigrafia o gravats en pantografía.