Poste de cadena Poste de cadena Cadena de Politheno

*Pal de cadena de 1.200 mm d'altura, amb porta cartell de 420X297 mm. Pal de senyalització amb base de ferro colat de 6 Kg. de pes. Pal de tub de ferro de 35 mm de diàmetre. Pintat amb pintura per a exteriors.

*Pal de cadena de 800 mm d'altura. Pal de senyalització amb base de ferro colat de 6 Kg. de pes. Pal de tub de ferro de 35 mm de diàmetre. Pintat amb pintura per a exteriors.

*Cadena Polietilé amb baula de mesures 35 mm de longitud i 6 mm de gruix. Se subministra en un color o dos (baules 8+8) i en bosses de 25 m. Ideal per a restringir accessos, delimitar àrees o senyalitzar zones de treball.