Baliza cono Manga de viento Valla extensible

La balisa con permet advertir o guiar els usuaris per tal d'assegurar la seva seguretat; és un element que està totalment inclòs en el mitjà que ens envolta. És fàcil trobar-li-ho al carrer, en carreteres, en zones esportives, durant càrrega i descàrrega de camions, etc. La balisa con es fabrica en PVC injectat de color taronja, amb acabat normal o reflector i en mesures: 300, 500, 700 i 950 mm.

Mànega de vent direccional,  són usualment suggerides com a elements de seguretat per observar l'orientació del vent en accessos a túnels, rutes i autopistes, com a referència de la intensitat a tenir molt en compte en el comportament del maneig; de mesures 1600X400X150 mm, fabricada en tela de poliamida. Se subministra amb cèrcols i vents per a la seva col•locació.

Tanca extensible amb peu,  que permet senyalitzar qualsevol perill, reaccionant amb flexibilitat davant de qualsevol circumstància les zones de perill amb rapidesa i seguretat; de tub rectangular de ferro. Pintada per a la intempèrie, amb reflectància per tots dos costats.