Señalizaciones y Suministros (SYSSA), té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat, d'acord amb les directrius de la Norma UNE-EN ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits, disposa de Procediments i Instruccions escrites que defineixen amb exactitud la metodologia dels processos.

Realitza la Inspecció i Assaig en la recepció de matèria primera, en el procés de producció i al producte acabat, junt als mitjans d'acte-control implantats durant el nostre procés productiu, emmagatzematge i expedició, garanteix la QUALITAT del nostre Producte Acabat. Així mateix té implantats Processos de control suficients, que asseguren la detecció i segregació de qualsevol material susceptible de no complir amb els requisits establerts.

Nuestro El nostre Sistema de Gestió de la Qualitat ha superat satisfactòriament l'Auditoria de Certificació i com a reconeixement al compliment dels punts exigits en la Norma UNE-EN ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits, ens han concedit el Certificat d'empresa Registrada, nº ES024111, aplicable a FABRICACIO I COMERCIALITZACIO DE SENYALS OPTIQUES DE SEGURETAT.

No obstant això, conscients que la Qualitat del Producte és bàsica per aconseguir la satisfacció del client, des del començament de la nostra activitat, s'han realitzats múltiples assajos, sempre en laboratoris de prestigi reconegut, els resultats del quals, més que satisfactoris habitualment, ens han marcat una línia d'actuació que hem seguit fidelment.

Fruit d'aquesta perseverança disposem dels següents Certificats de producte:

Certificat de producte SYSSAPLUS®, amb referència ES023655-A i abast SENYALS OPTIQUES DE SEGURETAT FOTOLUMINISCENT CATEGORIA A (SYSSAPLUS®), que garanteix de forma permanent el compliment dels requisits de les normes UNE 23033-1, UNE 23034, UNE 23035-1 i UNE 23035-4.

Certificat de producte SYSSALUX®, amb referència ES023655-B i abast SENYALS OPTIQUES DE SEGURETAT FOTOLUMINISCENT CATEGORIA B (SYSSALUX®), que garanteix de forma permanent el compliment dels requisits de les normes UNE 23033-1, UNE 23034, UNE 23035-1 i UNE 23035-4.

La Política de qualitat de Señalizaciones y Suministros, queda definida en les següents directrius:

  • -Aconseguir la satisfacció total del client.
  • -Les exigències contractuals i necessitats dels nostres clients, així com les seves expectatives, són l'únic criteri per establir el patró de qualitat dels nostres productes i serveis.
  • -La qualitat final del producte/servei lliurat al client, és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de Prevenció, Detecció, Correcció, i Millora Contínua, durant tot el cicle del producte/servei.
  • -Qualsevol no conformitat oposada, per la pròpia empresa o el client, haurà d'induir-nos a iniciar accions per evitar la repetició de les mateixes.
  • -La Qualitat és tasca comuna a totes les àrees de l'empresa. Cadascuna és client subministrador de la resta de les àrees.
  • -Cadascun dels integrants d'aquesta organització és responsable de la qualitat del seu treball.
  • -Es compromet a revisar anualment els objectius i compromisos adquirits per establir Accions de millora.