Trípode de senyalització vial per a informació eventual fabricat amb angle de ferro pintat, vàlid per a discs de 50 i 60 cm i triangle de <70 cm

Trípode de tela per a senyalització eventual, fabricat amb tub de ferro zincat de 20 mm de diàmetre. Tela plastificada de gran resistència, impresa per procés de serigrafia.

Bípode de plàstic per a senyalització eventual, de mesures 280X630 mm fabricat en PVC de color groc i retolat amb pictograma i text segons necessitat.